Fair Trade er grundpillen i produktion af Fair Trees®. Med udgangspunkt i 10 uomgængelige Fair Trade principper gør Fair Trees sit yderste for, at der produceres juletræer til det europæiske marked under størst mulig hensyntagen til miljø, bæredygtighed og ordentlige ansættelses- og arbejdsvilkår. Lige fra kogleplukning i Georgien til udplantning og dyrkning af juletræer i Danmark og andre europæiske lande.

Fair Trade er et verdensomspændende koncept, der opererer i mere end 70 lande og som gennem 20 år har vist nye veje for produktion og salg på tværs af landegrænser.