გთხოვთ დაუკავშირდეთ მარიანა ბოლსს (Marianne Bols) ტელეფონის ნომერზე: (45) 75 76 00 43 ან ელ. ფოსტის მეშვეობით: mb@fairtreesfund.dk – ან დაუკავშირდით ჩვენს მედია ოფისს.

Thorsten Asbjørn Lauritsen, ტელ: 31 52 42 90, ta@asbjornborberg.dk

Peter Borberg, ტელ: 22 19 89 45, pb@asbjornborberg.dk

მოცემული სურათების გამოყენება თავისუფლადაა შესაძლებელი მედია წყაროებსა და ვებ-გვერდებზე. სხვა საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

https://www.dropbox.com/sh/2lrwnaoqks7ws20/AAAIBUBGdxRNUfIAaVwBdU7Sa?dl=0