მარიამ მატილა (Mariam Matti)

ბუნებრივი რესურსის მენეჯმენტის დოქტორი (2018);
ტურკუს უნივერსიტეტი (University of Turku), ფინეთი

საერთაშორისო სატყეო ეკონომიკისა და პოლიტიკის მასტერი, სატყეო მენეჯმენტის სპეციალობა (2010)
შვედეთის აგრონომიული უნივერსიტეტი (Swedish University of Agriculture)

დოქტორ მარტინ დემანტ ფრედერიქსენი (Martin Demant Frederiksen)

სამეცნიერო მკვლევარი

სოციალური ანთროპოლოგიის დეპარტამენტი

ოსლოს უნივერსიტეტი (University of Oslo)

ნორვეგია

ლანს გოფორტი (Lance Goffort)

დირექტორი

Heritage Landscape Trees  & Arboriculture

Tobias Riis

Management consultant, advisor in business development and strategy

Master in commercial law and bachelor in marketing management