გადადით ბმულზე: www.fairtrees.co.uk

მსგავსი ვებ-გვერდები:

“Fair Trade” დანია (Fair Trade Denmark)
სამართლიანი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია (World Fair Trade Organisation)
საერთაშორისო გამჭვირვალობა (Transparency International)
ბუნების მსოფლიო ფონდი (WWF)