Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom
Kogleplukkere, der er ansat hos Fair Trees har via gode løn- og arbejdsforhold forbedret arbejdernes økonomiske situation og kogleplukkerne er blevet selvforsørgende.

Verdensmål nr. 2: Stop sult
Bedre indtjening giver mulighed for bedre kost og ernæring.

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
Fair Trees Fund støtter lokale oplysningskampagner om trivsel og sundhed. Fonden har oprettet tandlægeklinik i regionen Ambrolauri-Tlugi i Georgien. Fra 2019 har regionens kvinder tilsvarende fået tilbud om gratis brystcancerscreening.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
Fair Trees Fund bevilliger undervisningsmidler til skoler i lokalområdet..Fonden uddeler også stipendier til georgiske studerende.

Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene
Fair Trees uddeler stipendier til kvinder på lige fod med mænd.

Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet
Fair Trees støtter via oplysningskampagner betydningen af rent vand og sanitetsforhold.

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
Fair Trees støtter via oplysningskampagner betydningen af skov, som en kilde til bæredygtig energi

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Koglesamlerne får arbejdsforsikring og fair løn, sikkerhedskursus,uddannelse,i førstehjælp samt klatreudstyr af højeste EU-standard.

Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur
Kogleplukkernes uddannelse giver mulighed for at arbejde i andre industrier. Fair Trees viser innovative løsningsmodeller i en konventionel industri.

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed
Fair Tees-indsatsen i Ambrolauri-Tlugi bidrager til øget velstand og sikkerhed og dermed mindre ulighed.

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Fair Trees arbejder både ud fra en økologisk og bæredygtig produktion.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Kogleplukkere, der er ansat hos Fair Trees har via gode løn- og arbejdsforhold forbedret deres egen og familiens økonomiske situation og er blevet selvforsørgende.

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Med økologisk certificering og produktion af juletræer ud fra bæredygtige principper bidrager Fair Trees positivt til klimaet. For hvert solgt juletræ plantes et nyt Fair Trees-juletræ. Normansgran er samtidig en af de plantearter, som binder mest CO2 pr. hektar.

Verdensmål nr: 14. Livet i havet
Fair Trees støtter oplysningskampagner om bæredygtig fiskeri-og yngelpleje.

Verdensmål nr. 15: Livet på land

Fair Trees indhøster koglerne fra den mere end 100 år gamle urskov i Kaukasus nænsomt og under hensyn til naturressourcerne. Skoven er en vigtig dele af den boreale skov, verdens største og vigtigste økosystem.

Verdensmål nr. 16: Fred retfærdighed og stærke institutioner
Kogleplukkerne har ret til organisere sig og vi støtter op om dette.

Verdensmål nr. 17 Partnerskaber for handling
Fair Trees er et globalt koncept for etisk og bæredygtig produktion af frø og juletræer. Ved inklusion af andre producenter og partnerskaber som fx Røde Kors SOS-børnebyer, FSC, Verdensnaturfonden og Save the Children generes midler til at nå målene.