Fair Trees Fund iværksætter projekter, der bidrager til udvikling i Ambrolauri-Tlugi regionen i Georgien, et af Europas fattigste lande. Stor arbejdsløshed, ringe skolegang, lave lønindkomster og dårlig infrastruktur er virkelighed for en stor del af Georgiens 4 millioner indbyggere.

80 % af alle juletræer, der sælges i Europa, stammer fra frø dyrket i netop den georgiske Ambrolauri-Tlugi region. Fair Trees Fund bevilliger midler til forbedring af undervisningsfaciliteter på tre skoler i lokalområdet med tilsammen 600 elever, ligesom fonden sikrer læge- og tandlægehjælp til lokalbefolkningen i  Ambrolauri-Tlugi. Fonden uddeler scholarships til universitetsuddannelse til georgiske studerende.

Fair Trees Fund har også fokus rettet mod de georgiske kogleplukkere. Hver enkelt Fair Trees-kogleplukker får arbejdsforsikring, og fonden indkøber kvalitetsgodkendt sikkerhedsudstyr efter højeste europæiske standard.

Indtægterne til fondens arbejde baseres på salg af frø med en donation pr. kg frø samt på salg af Fair Trees juletræer. Fonden arbejder endvidere sammen med private virksomheder, der støtter fondens arbejde i Georgien. Fair Trees juletræer er udelukkende fremstillet af producenter, som har tiltrådt en Fair Trees producenterklæring. Fair Trees juletræer er mærket med en særskilt nummereret etiket. Læs mere om Fair Trees juletræer på www.fairtrees.dk