Fair Trees Foundation (FTF) er en NGO dedikeret til at støtte Georgiens bidrag og forpligtelser om at nå de globale bæredygtige udviklingsmål, CBD og UNFCCC, implementering af ”Low Emission Development Strategy” (LEDS) og forpligtelser til at reducere emissioner fra skovrydning og skovnedbrydning (REDD). FTF’s aktiviteter er ligeledes fokuseret på overholdelse af ILO og fair-trade-principper, såvel som på at følge bæredygtig forvaltning af naturressourcer gennem f.eks. EU Organic og FSC-standarder.

Siden 2009 har FTF samarbejdet med MSME’er i Georgien, med en mission om at forbedre livskvaliteten for arbejdere i land- og skovbrugssektoren, deres familier og deres lokalsamfund, ved at sikre bedre arbejdsforhold, rettigheder og lønninger, samt ved at forbedre sundhedspleje, uddannelse og infrastruktur med bæredygtige investeringer i regionerne hvor arbejderne har hjemme. FTF opererer i tæt samarbejde med lokale interessenter for at sikre ligestilling i ledelse og beslutningstagning samt due diligence og gennemsigtighed i investeringer og frembringelsen af varer og tjenester.

FTF har allerede sikret en markant forbedring af ​​værdikæden for bæredygtig produktion af juletræer igennem tæt samarbejde med interessenter på vigtige europæiske markeder, og ved at forbedre de georgiske arbejderes færdigheder og betingelser. Dette har sikret bedre løn-, sikkerheds- og levevilkår samt en række bæredygtige investeringer i arbejdernes lokalsamfund.

Gennem mere end 10 år har FTF forpligtet sig til de 10 fair trade-principper såvel som hvert FN-mål for bæredygtig udvikling, der falder inden for dens indsatsområde.

Læs om Fair Trade principperne.

Læs mere om FNs verdensmål og Fair Trees Fund.