Fair Trees Fund har til formål at højne levevilkårene lokalt i Georgien i form af uddannelse,  miljøtiltag og sundhedsfremmende aktiviteter. Fair Trees Fund arbejder for forbedring af livs- og arbejdsforhold for fattige georgiske kogleplukkere, der under store arbejdsrisici indsamler kogler og frø fra Nordmanngran til dyrkning af juletræer. Desuden har fonden som mål at fremme forædling og produktion af juletræer efter bæredygtige og miljøvenlige principper.

Læs om Fair Trade principperne.

Læs mere om FNs verdensmål og Fair Trees Fund.