The Fair Trees Fund støtter i 2020 en række forskellige aktiviteter i Ambrolauri, som medvirker til sundhedsfremme, fremme af læring, ligestilling og forbedring af sociale vilkår. Projekterne er i tråd med fondens arbejde inden for de 17 Verdensmål.

Brystscreening til 169 kvinder

The Fair Trees Fund har i samarbejde med Røde Kors igen i år etableret et testcenter, hvor kvinderne i Ambrolauri kan komme og blive screenet for brystkræft. I år er screeningerne naturligvis gennemført under hensyntagen til COVID-19.

Igen i år har kvinderne i Ambrolauri taget positivt imod tilbuddet, der medvirker til, at brystcancer opdages i tide.  På de fem testdage i september fra den 10.09-15.09 har 169 antal kvinder fået foretaget en screening.

Kultur-bonus ved screeningen

I år har kvinderne i forbindelse med brystscreeningen haft mulighed for frit at besøge en udstilling med kvindelige georgiske kunstnere tæt ved testcentret. Alle kvinder modtager ligeledes en voucher, som kan indløses til et tandlægebesøg.Fair Trees Fund finansierer et 3-årigt Røde Kors-projekt “Enhanced resilience and community based disaster risk reduction in Ambrolauri”. Tilbuddet om brystscreening til kvinderne I Ambroluari er en del af dette projekt.

Røde Kors

“I dag er brystkræft den mest udbredte kræftform blandt kvinder i Georgien. Hvert år rammes mere end 1624 kvinder. Vi i Røde Kors er glade for at kunne støtte op om initiativet fra The Fair Trees Fund med tilbud om gratis brystscreening til kvinder i Ambrolauri. Det er et stort skridt i den sundhedsfremmende retning. I 2020 har vi naturligvis også bidraget til, at screeningen af 169 kvinder er sket under hensyntagen til COVID-19.”

– Tamar Kamkamidze, Head of International Relations Department, Røde Kors i Georgien og Irina Kereselidze, GRCS Regional Coordinator.

På pigernes banehalvdel

Fair Trees Fund støtter aktivt kvindefodboldens fremmarch i Georgien. Fonden er partner i etableringen af pigefodbold i Ambrolauri i klubben FC Racha under det regionale georgiske fodboldforbund (RLKS). En unge kvinde er blevet uddannet til fodboldtræner  og opnår inden længe UEFA-certifikat. Allerede nu er der etableret pigehold helt ned til 6-årsalderen, og 40 piger deltager i de ugentlige træninger og kampe. Fair Trees Fund arbejder for at få endnu flere piger til at tage del i fodbolden.

Finansiering af scholarship

Fair Trees Fond har i 2020 tildelt den studerende Ani Gurgenidze et scholarship. Det betyder, at hendes drøm om universitetet er gået i opfyldelse, idet hun med det tildelte scholarship er optaget på jurastudiet på Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.  Ani er samtidig optaget af at give tilbage til det samfund, hun er en del af, og arbejder bl.a.  som frivillig i projekter for Røde Kors.

Børn i SOS Children Village Børnebyerne får vigtig støtte under corona

Fair Trees Foundation i Ambrolauri uddeler donationer til udsatte børn, som skal sikre omsorg, næring og konstruktivt udbytte af fjernundervisning under Covid 19

Børn, som i forvejen mangler omsorg, er ekstra hårdt ramt under corona, hvor den daglige kontakt til skolelærere og klassekammerater er væk og erstattet med digital fjernundervisning. Det mærker blandt andre de SOS-børn, som sammen med deres plejefamilier lever i små familiehuse i SOS Children Village i Ambrulauri.

Nu får børnene og deres plejeforældre uventet støtte.

Fair Trees Foundation har netop tildelt en donation for i alt 5.000 Gel til otte SOS-børn med det klare formål at hjælpe dem bedst muligt gennem pandemien og skabe gode betingelser for hjemmeundervisningen.

– Lige nu er det vanskeligt for plejefamilierne blot at sørge for, at børnene får mad og omsorg, hvilket går ud over den læring, som samtidig bør finde sted, selvom den lige nu foregår hjemmefra. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Zhana Babunashvili, projektmedarbejder, Fair Trees Foundation, som for nylig besøgt SOS Children Village, hvor de konkrete donationer blev overrakt.

Rutiner og ro

Donationerne omfatter tablets til den digitale onlineundervisning, antiseptiske produkter, som skal forebygge smitte af Covid-19.

– Børn har brug for rutiner og ro, som kan give plads til både læring og leg, mens forældrene har brug for rådgivning, information og støtte til at komme igennem den igangværende pandemi. Hos Fair Trees Foundation håber vi, at vores donationer kan bidrage til indfrielsen af begge dele, slutter Zhana Babunashvili.

Om Fair Trees

Fair Trees er et internationalt juletræskoncept godkendt af Fair Trade Danmark og medlem af WFTO. Juletræerne bliver produceret under størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold og bidrager gennem Fair Trees Fund til uddannelse, udvikling og sundhedsfremme i Ambrolauri i Georgien. Mere end 90 % af alt frø til den Vesteuropæiske juletræsindustri (Nordmannsgran juletræer), der sælges i Europa, indhøstes fra en mere end 100 år gammel naturskov i regionen Ambrolauri i Georgien. Alene i Tyskland sælges der hvert år over 650.000 Fair Trees juletræer.

Læs mere på https://fairtreesfund.com/da/ og  www.fairtrees.dk

 

For yderligere oplysninger:

Marianne Bols, Founder Fair Trees, M+ 40627043