Det er dejligt at se, at forbrugerne får mulighed for at købe juletræer producerede af Fair Trade-frø.

Fair Trade Danmark

Fair Trees støtter vores kamp mod korruption i Danmark og vores støtte til danske virksomheders ageren i udlandet.”

Knut Gotfredsen, Bestyrelsesformand i Transparency International Danmark

“Fair Trade er et handelspartnerskab baseret på dialog, gennemskuelighed og respekt, som ønsker mere engagement i international handel. De bidrager til en bæredygtig udvikling ved at tilbyde bedre handelsforhold til, og sikring af rettigheder for, marginaliserede producenter og medarbejdere.”

World Fair Trade Organization

“Fair Trees er en ægte hjælp til kogleplukkerne i Georgien. Derfor støtter jeg initiativet helhjertet – og håber, at alle andre også vil gøre det”

Nikoloz Rtveliashvili, Georgisk ambassadør i Danmark

“Jeg er begejstret over, at Fair Trade i form af Fair Trees er nået til de fattige kogleplukkere i Georgien. Fair Trade er fantastisk og hjælper med at give mange mennesker i fjerntliggende egne af Georgien et bedre liv.”

Katie Melua, Sanger

“Fairtrade er en af de bedste måder at skabe udvikling på. Hvis man kan drikke Fair Trade-kaffe, hvorfor så ikke også glæde sig over et Fair Trade-juletræ?”

Lars Kolind, Bestyrelsesformand og godsejer

The Fair Trees Fund

  • Sikrer uddannelse, sundhedsfremme og udvikling for lokalbefolkningen i Georgien – et af Europas fattigste lande.
  • Forbedrer livs- og arbejdsforhold for georgiske kogleplukkere.
  • Fremme bæredygtige og miljøvenlige produktionsmetoder fra frø til færdigt juletræ.

Fair Trees Fund har underskrevet MOU med WWF

Fair Trees Foundation har underskrevet Memorandum of Understanding med WWF i Kaukasus for at understøtte indsatsen for miljøoplysning i Tlugi-regionen. WWF Kaukasus og Fair Trees Fund sigter efter at øge kendskabet til og forståelsen for naturbeskyttelse. Vi udruster eleverne med indsigt i den globale miljødynamik samt i lokale udfordringer og løsninger. Dette er en mulighed for at skabe en ægte fornemmelse af borger-ansvar blandt unge samfundsborgere.

WWF_logoOm WWF:
WWF er en af verdens største og mest respekterede uafhængige beskyttelsesorganisationer, med mere end fem millioner bidragydere og et globalt netværk, der er aktivt i mere end 100 lande. WWF’s mission er at standse nedbrydningen af jordens naturlige miljø samt at skabe en fremtid hvori mennesket lever i harmoni med naturen gennem en indsats for at bevare verdens biodiversitet, sikre en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, og promovere tiltag der reducerer forurening og ressourcespild i forbruget.

FSC-varemærkelicens

Fair Trees Fund er en NGO, som fastlægger globale standarder for forsvarlige høstmetoder, såvel miljømæssigt som socialt.

Som indehaver af en FSC-varemærkelicens forpligter vi os til at fremme forvaltningen af skoven på økonomisk, social og miljømæssigt forsvarlig vis.

Fair Trees Fund indgår samarbejde med Røde Kors, Georgien

Igennem vores samarbejde med Røde Kors får vi mulighed for at tilbyde den allerbedste førstehjælpsuddannelse til kogleplukkere og lærere, og derigennem yde direkte hjælp til lokalbefolkningen.

“I april 2019 startede katastrofe-risikoreduktionsprojektet “Enhanced resilience and community based disaster risk reduction in Ambrolauri”, som finansieres af Fair Trees Fund og implementeres af Georgia Red Cross Society. Projektets hovedmål er at øge modstandsdygtigheden og mindske sårbarheden over for katastrofer i lokalbefolkningen i Ambrolauri Kommune gennem bevidstgørelse.”

Fair Trees Fund og Red Barnet underskriver aftalememorandum

Børn i Ambrolauri, Georgien lever i ekstrem fattigdom og har ikke adgang til vand og toiletfaciliteter. Fair Trees Fund arbejder på at få familier ud af fattigdom, så de har bedre muligheder for at forsørge og støtte deres børn. For at opnå disse mål har Fair Trees Fund underskrevet et aftalememorandum med Red Barnet i Georgien

I marts 2017 blev de første programmer med Red Barnet gennemført i Ambrolauri i samarbejde med lokale skoler. Ved hjælp af “LEGO Learning through play programmet” kan børn udvikle vigtige livsfærdigheder, idet det fremmer deres kreativitet og videbegærlighed, så de lærer hele livet.

Fair Trees Foundation underskriver MOA med SOS Børnebyerne

”Det er med stor glæde, at Fair Trees Foundation og SOS Børnebyerne i Georgien har underskrevet MOA, og at vi på denne måde kan være med til at skabe gode og trygge rammer for forældreløse børn. I SOS børnehuset i Ambrolauri får børnene en tryg barndom med en SOS-mor, en familie og et kærligt hjem. Med vores fælles initiativ kan vi hjælpe med at give børnene et nyt fundament, de kan bygge deres fremtid på”, siger Marianne Bols, stifter af Fair Trees Foundation.

Fair Trees Fund samarbejder med: