Fair Trade® hviler på 10 centrale principper, som Fair Trees® gør til konkret virkelighed.

 1. At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter.
  Fair Trees bidrager til økonomisk udvikling i Ambrolauri-Tlugi, hvor vi henter vores frø.
 2. Gennemsigtighed og ansvarlighed.
  Fair Trees har indgået gennemskuelige aftaler med vores georgiske samarbejdspartnere.
 3. Ansvarlig handelspraksis.
  Fair Trees bidrager til georgiske kogleplukkeres sociale og økonomiske velfærd. Samtidig forpligter vores leverandører sig på at respektere aftaler og levere produkter til tiden, til den ønskede kvalitet og efter gældende specifikationer.
 4. Betaling af en fair pris.
  Fair Trees garanterer, at georgiske kogleplukkere får en fast og fair løn for deres arbejde.
 5. Undgå børne- og tvangsarbejde.
  Fair Trees er garant for, at der ikke benyttes børne- og tvangsarbejde.
 6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed.
  Fair Trees støtter udviklingen af georgiske kogleplukkeres rettigheder og frie forenings- og overenskomstforhandlinger.
 7. Sunde og sikre arbejdsvilkår.
  Med sikkerhedsudstyr, sikkerhedskurser og arbejdsforsikringer skaber Fair Trees bedst mulige arbejdsvilkår.
 8. Kapacitetsopbygning.
  Fair Trees bidrager gennem uddannelsesstøtte til udvikling af kompetencer i Ambrolauri-Tlugi.
 9. Fremme af Fair Trade.
  Fair Trees har til formål at skabe opmærksomhed om Fair Trade forstået som større retfærdighed i handelen på tværs af landegrænser.
 10. Bæredygtig miljøforvaltning.
  Fair Trees hviler på en kogle- og juletræsproduktion med mindst mulig miljøbelastning.